SLOVENŠČINA [ESLOVENO]

MANIFEST

Tradución: Peter Cernic

UVOD

Galicijski jezik je najdragocenejše nematerialno premoženje galicijskega ljudstva. Galicijski jezik nas identificira za to kar smo, žene in možje iz Galicije, in nam v svetu določa lastni prostor.

ZGODOVINA

Nam Galicijcem je v ponos imeti tisočletni jezik s slavno preteklostjo, ki je bil zaradi političnih okoliščin zamolčan v prvih desetletjih XVI. stoletja: sprevrgel se je celo v sredstvo izločanja in moralnega ter fizičnega trpljenja za mnoge generacije. Neprekinjena govorna raba skromnega ljudstva in delo intelektualnih elit, ki so od začetka XIX. stoletja znale jezik rehabilitirati, sta omogočili ohranitev prvenstvenega elementa galicijske identitete in bistvenega temelja naše kulture.

Delo vseh teh oseb je omogočilo, da je danes Galicija zgodovinska nacija, z lastno politično avtonomijo in da različne avtonomne oblasti so lahko postavile temelje za socialno ovrednotenje galicijskega jezika, posebej na področju poučevanja, uprave in sredstev javnega obveščanja.

PREDSTAVITEV

ProLingua je platforma, ki so jo ustvarile osebe zelo različnih ideologij in poklicev z izključnim ciljem promovirati galicijščino kot jezik, ki je lastnen Galiciji (in mejnim teritorijem). Platforma se bori za uveljavitev realne uradnosti jezika, ki se uresničuje z normalno prisotnostjo galicijščine v okvirih, v katerih je še praktično izključena: svet podjetništva, sodstvo, in druge privatne in javne storitve, predvsem javna občila.

Izhajajoč iz tega, izjavljamo, da so neodrekljivi cilji ProLingue celostna uveljavitev vsebin sedanjega Zakona za jezikovno normalizacijo iz leta 1983 in Splošnega načrta za normalizacijo galicijskega jezika iz leta 2004, ki sta bila oba enoglasno potrjena v galicijskem parlamentu.

Živimo v pravni državi in kot državljanke in državljani zahtevamo, da se obstoječa zakonodaja polno in popolno uresniči na področju jezika. Istočasno zahtevamo, da se ne sprejme noben zakon, ki predpostavlja znižanje pravic žena in mož iz Galicije v odnosu do rabe in do poznavanja jezika ter do pravice le teh, da iz jezika naredijo znak galicijske identitete.

DELOVANJE

- Edini rekvizit določen za osebe, ki želijo podpreti to platformo, je namen, da se le te zavzamejo za obrambo galicijskega jezika in za promocijo rabe jezika v vseh okvirih, tako javnih kot privatnih.

- Glede na dejstvo, da je galicijski jezik premoženje galicijskega ljudstva, odklanjamo vsak poizkus, da bi se ga polastila ali prisvojila kaka skupina ali partikularna ideologija. Zaradi tega ProLingua se proglaša za nestrankarsko in pluralno platformo.

- Člani ProLingua, ko se prijavijo v to platformo, so člani v osebnem imenu in ne predstavljajo skupin ali društev.

- ProLingua bo spodbujala vsakovrstna dejanja, ki stremijo po doseganju ciljev platforme; nasprotno, ProLingua ne bo nikoli podprla nobene pobude izven platforme. Zajamčena je popolna svoboda posameznika, ki se na zunanje pobude prijavi, da na njih individualno sodeluje.

- Ko bo ob pobudi prisoten logo ProLingue, ne bo smel biti izpostavljen noben drugi logo, kakršna koli je njegova narava ali pa motivacija.

- Reprezentativnost ProLingue pripada vsem članom po načelu enakosti. Izključni cilj kakršnega koli dogovarjanja z javno oblastjo bo popolno uresničevanje ciljev osvojenih v platformi.