NEDERLANDS [NEERLANDÉS]

MANIFEST

Tradución: Chema Sáinz Pena

INLEIDING

De Galicische taal is het meest waardevolle immateriële erfgoed van het Galicisch volk. Het is wat ons identificeert als datgene wat we zijn, Galicische mannen en vrouwen. En onze taal geeft ons een eigen plaats in de wereld.

ACHTERGROND

In Galicië zijn wij trots op onze oude taal met een roemrijk verleden. Echter, door politieke omstandigheden tijdens de eerste decennia van de zestiende eeuw, werd er een tunnel van gedwongen stilte opgedrongen. Op die manier werd de taal een instrument van uitsluiting en een oorzaak van fysieke en morele leed voor vele generaties. Het voortdurend gebruik door het werkvolk evenals de intellectuele elite, die het vanaf het begin van de negentiende eeuw begon te spreken, heeft het belangrijkste element van onze identiteit en de basis voor onze cultuur gered.

Het werk van al die mensen heeft er voor gezorgd dat Galicië vandaag de dag als een historische natie met politiek zelfbestuur wordt beschouwd. De verschillende regionale regeringen hebben de basis gelegd voor de sociale rehabilitatie van de Galicische taal, vooral op het gebied van onderwijs, bestuur en media.

PRESENTATIE

ProLingua is een platform voor mensen met zeer verschillende denkbeelden en vakgebieden, dat uitsluitend gericht is op de bevordering van het Galicisch als de eigen taal van Galicië (en van de aangrenzende gebieden), zodat het werkelijk officieel wordt. Dat betekent een normaal gebruik van de taal op die gebieden waar ze niet gebruikt wordt, zoals het bedrijfsleven, justitie en andere openbare en private diensten. Vooral de media.

Als gevolg hiervan heeft ProLingua als onomstootbare doelstelling, de toepassing van de volledige inhoud van de huidige Taalwet van 1983 en het algemene Normaliseringplan voor de Galicische taal van 2004, die in beiden unaniem werd goedgekeurd in het Galicische Parlement.

In een rechtstaat dienen de burgers te eisen, dat voldaan wordt aan de bestaande wetgeving op het gebied van taalgebruik.
Tegelijkertijd eisen we dat geen wettelijke maatregelen worden goedgekeurd die schade brengen aan het recht voor de Galiciers om hun taal te gebruiken of te leren en op die manier de taal tot hun identiteit te verheffen.

WERKING

-De enige voorwaarde voor mensen die lid wensen te worden van dit platform, is de intentie om zich te committeren in de verdediging van de Galicische taal en het bevorderen van het gebruik ervan op alle fronten, zowel openbaar als privaat.

- Aangezien dat de Galicische taal het erfgoed van het Galicisch volk is, verwerpen we elke poging om deze toe te eigenen of toewijzen aan een bepaalde groep of ideologie. Als zodanig profileert ProLingua zich als een onpartijdig en open platform.

- Lidmaatschap van ProLingua is een persoonlijke aangelegenheid en men treedt dus niet op als vertegenwoordiger van een groepering of vereniging waar men ook lid van is.

- ProLingua stimuleert acties van allerlei aard die bijdragen aan het bereiken van haar doel. ProLingua zal zich nooit aansluiten bij acties die een ander doel beogen. De leden van ProLingua hebben echter de volledige vrijheid om zich, op persoonlijke titel, bij deze acties aan te sluiten.

- Wanneer een actie het logo van ProLingua draagt, mag geen andere logo worden toegevoegd om welke reden dan ook.

- Vertegenwoordiging van ProLingua is toegestaan door alle leden met als voorwaarde volledige gelijkheid. Contact met de overheid zal uitsluitend gebeuren met als enig doel het opkomen voor de volledige doelstellingen van ProLingua.