ROMÂNĂ [ROMANÉS]

MANIFEST

Tradución: Mariana Ploae-Hanganu

INTRODUCERE

Limba galiciană este patrimoniul cel mai e preţ al poporului galician. Ea este cea care ne identifică drept ceea ce suntem, galiciene si galicieni, şi ne dă un loc propriu în lume.

ANTECEDENTE

Galicienii sunt mândri de a avea o limbă milenară cu un trecut glorios care, datorită unor circumstanţe politice, a intrat într-un tunel de tăcere forţată în primele decade ale secolului al XVI-lea, ajungând să fie un instrument de marginalizare şi suferinţă morală şi fizică pentru multe generaţii. Folosirea ei neîntreruptă ca limbă orală de către oamenii simpli şi efortul elitei intelectuale care, începând cu secolul al XIX-lea, au ştiut s-o reabiliteze, au făcut posibilă salvarea a ceea ce astăzi este principalul element de identitate al galicienilor şi baza esenţială a culturii noastre.

Contribuţia tuturor acestor persoane a favorizat ca astăzi Galicia să fie o naţionalitate istorică cu autonomie politică, iar diferitele guverne autonome au construit, pe rând, fundamentul recuperării sociale a limbii galiciene, în special în domeniile învăţământului, administraţiei şi comunicării.

PREZENTARE

ProLingua este o organizaţie creată de persoane aparţinând unor ideologii şi profesii foarte diverse care au drept obiectiv exclusiv promovarea galicienei ca limbă proprie a Galiciei (a regiunilor limitrofe), iar consecinţa consacrării sale oficiale o face să fie mijloc normal de comunicare în mediile din care fusese practic exclusă, cum ar fi presa, justiţia şi alte servicii publice şi private, în special în mediile de comunicare.

În funcţie de cele expuse mai sus, declarăm ca obiective indispensabile ale organizaţiei ProLingua toate normele conţinute în actuala Lege de Normalizare Lingvistică din 1983 şi Planul General de Normalizare a Limbii Galiciene din 2004 care au primit, în ambele cazuri, aprobarea în unanimitate a Parlamentului din Galicia.

Suntem într-un stat de drept, iar ca cetăţene şi cetăţeni cerem insistent să se îndeplinească plenar legislaţia existentă referitoare domeniului lingvistic.

Cerem de asemenea imperios să nu se pună în aplicare ca şi una dintre măsurile legislative care poate duce la pierderea drepturilor de a folosi şi cunoaşte limba galiciană de către galiciene şi galicieni, nici la pierderea dreptului de a face din limba proprie un semn al identităţii galiciene.

FUNCŢIONARE

Se stabileşte ca unică cerinţă persoanelor care doresc să facă parte din această organizaţie, intenţia de a se implica în apărarea limbii galiciene şi în promovarea folosirii ei în toate domeniile, atât publice cât şi private.
Dat fiind faptul că limba galiciană este patrimoniul poporului galician, respingem orice pretenţie de însuşire a ei sau de a o atribui oricărui grup sau ideologie particulare. Prin aceasta ProLingua se declară o organizaţie nepartidară şi pluralistă.

Membrii ProLingua au această calitate în nume personal şi nu pot reprezenta nici un grup sau asociaţie prin apartenenţa la această organizaţie.

ProLingua va promova acţiuni de orice tip care sunt consecinţa obiectivelor sale, dar niciodată nu va adera ca organizaţie la nici o acţiune străină la care au deplina libertate să adere membrii ei constitutivi.

Când o acţiune figurează cu logotipul ProLingua, ea nu va putea figura niciodată cu un altul, oricare ar fi tipul sau motivaţia acţiunii respective.

Reprezentarea organizaţiei ProLingua cade în întregime în sarcina membrilor ei, în mod egal, iar dialogul cu puterile publice va avea loc doar în vederea îndeplinirii integrale a obiectivelor sale.