MAGYAR [HÚNGARO]

Kiáltvány

Tradución: Péter Szabó

BEVEZETÉS

A Galíciai Nyelv a galíciai nép legértékesebb kulturális öröksége. A nyelv meghatározza saját magunk, azaz a galíciai emberek természetét, és egyben helyet ad számunkra ebben a világban.

ELŐZMÉNYEK

Minket, galíciai embreket, büszkeséggel tölt el, hogy egy dicsőséges multú, ezer éves nyelvet beszélünk, melyet a politika a XVI. század első évtizedeiben kényszer-csendre ítélt, és kényszerítő eszközként használt népünk számos generációjának morális kirekesztésének, illetve fizikai szenvedtetésének céljából. A szegénységben élő emberek folyamatos nyelvhasználata, valamint a XIX. században létrjött értelmiségi elit kör munkája tette lehetővé a nyelv megújítását és megmentését. A galíciai nyelv a galíciai emberek legfontosabb identitásbeli eleme, és egyben kultúránk alapköve. Ennek köszönhető, hogy ma Galícia egy történelmi nemzetiség, mely politikai autonómiával rendelkezik. Az autonóm kormányzatok megteremtették a galíciai nyelv pozitív társadalmi megítéléséhez szükséges alapokat, többek között az oktatás, a közigazgatás, és a közszolgálati médiumok területein.

BEMUTATKOZÁS

A ProLingua egy olyan szervezet, amelyet különböző ideológiákat követő, illetve az élet legkülönbözőbb területein tevénykedő emberek alkotnak, akik kizárólag egy célt képviselnek, mely nem más, mint a galíciai nyelv használatának előmozdítása Galíciában, és a tartományt övező területeken. Céljuk továbbá a galíciai nyelv valódi hivatalos státuszának elérése olyan területeken, ahol továbbra is elenyésző a jelenléte, mint például a vállalati, közszolgálati, és magánszférában, a médiában, valamint az igazság szolgáltatásban.
Kijelentjük, hogy a ProLingua nem mond le az 1983. évi Nyelvi Törvény, valamint a 2004. évi Áltlános Nyelvi Normalizációs Tervezet teljes mértékű tartalmi betartásáról. Mindkét dokumentum a Galíciai Parlament egyhangú döntése által jött létre.
Jogállamban élünk, és mint ezen jogállam állampolgárai elvárjuk, hogy a törvényalkotás következetesen betartassa az ezen jogszabályokban és dokumentumokban foglaltakat, melyek egyben nyelvünk jogalapjait és letjogosultságát jelentik.
Követeljük, hogy semmilyen törvényi módosítás, mely a galíciai emberek nyelvhasználati jogveszteségének veszélyét hordozza, ne mehessen végbe. A nyelvhasználat az önmeghatározás alapvető eleme.

MŰKÖDÉS

-Egyetlen feltételt támasztunk mindenki felé, aki csatlakozni kíván szervezetünkhöz, amely nem más, mint a személyes igyekezet, és az elhivatottság, mely a galíciai nyelv védelmét, és terjesztését szolgálják, az élet bármely területén.

-A galíciai nyelv az egész galíciai nép öröksége, éppen ezért elutasítunk minden afféle igyekezetet, mely a nyelvet kisajátítaná, vagy öncélúan, ideológiai alapon létrjött csoportosulásokkal kapcsolatba hozná. A ProLingua egy pártatlan és sokszínű szervezet.

-A ProLingua tagjai önálló döntésük alapján tartoznak a szervezethez, és nem képviselnek a szervezeten belül egyéb csoportokat.

-A ProLingua támogat bármiféle ötletet, mely céljai eléréseit szolgálja, de semmilyen esetben nem támogat olyan kezdeményezést, melyben önként részt vehetnek ProLingua tagsággal nem rendelkező személyek.

-Minden esetben, amikor a ProLingua logója szerepel valahol, semmilyen más logó nem jelenhet meg mellette.

-A ProLingua egységesen képviselteti magát minden tagjának nevében. E szervezet kizárólag céljainak teljes mértékű elérésének érdekében folytat párbeszédet.