Standard Post with Image

O novo modelo lingüístico escolar catalán: algo que aprender desde Galicia?

Análise comparativa entre os modelos lingüísticos escolares galego en catalán, polo profesor Xavier Vila.

Ler máis >>