Denuncia de discriminación lingüística. Carta á RAG

Á REAL ACADEMIA GALEGA R/Tabernas 11 15001  A Coruña Dª/D. _______________________________con DNI________________ pai/nai dos seguintes menores.: ____________________________________con DNI________________ _______________________

Ler máis >>

Nin portugués nin galego

Por Cibrán Arxibai Membro da Cerna da ProLingua Cando os presidentes galego e portugués saíron do nº 11 da rúa Tabernas, viñan de representar un teatro cuxa finalidade principal, e non…

Ler máis >>

Nota da Presidencia en funcións sobre o recurso da RAG contra o Decreto de Plurilingüismo da Xunta de Galicia

O Tribunal Supremo, Sala Terceira do Contencioso-Administrativo, acaba de ditar unha dilixencia con data 15 de abril de 2013, que nos foi remitida polos servizos xurídicos da Real Academia Galega, na…

Ler máis >>

Consolidar o retroceso: a oferta de consenso lingüístico da Xunta

Por Xosé-Henrique Costas, membro correspondente da RAG, vicerreitor da UVigo e membro de ProLingua   Despois das seis sentenzas do TSXG contra o Decreto de Plurilingüismo ou da…

Ler máis >>