Unha peza en tres lances: A lingua galega en actos de defensa de teses de doutoramento.

Francisco Fernández Rei (Membro da Cerna de ProLingua)   Se eu fose autor dramático faría unha peza en tres lances ó xeito de Castelao. A do rianxeiro tiña dous lances e…

Ler máis >>

Denuncia de discriminación lingüística. Carta á RAG

Á REAL ACADEMIA GALEGA R/Tabernas 11 15001  A Coruña Dª/D. _______________________________con DNI________________ pai/nai dos seguintes menores.: ____________________________________con DNI________________ _______________________

Ler máis >>

No 6º aniversario da multipresentación das 55 mentiras sobre a lingua galega

Francisco Fernández Rei Membro da Cerna de PL Para Xabier P. Docampo, irmán A idea de crear unha plataforma totalmente apartidaria na que puidese participar calquera persoa defensora do galego, á…

Ler máis >>

A nova marxinación do galego de Asturias

Xosé-Henrique Costas González Francisco Fernández Rei (Membros da Cerna de ProLingua) O pasado 22 de xaneiro estivemos en Oviedo para xulgar unha tese de doutoramento. Ese mesmo día fomos sabedores da…

Ler máis >>