Denuncia de discriminación lingüística. Carta á RAG

Á REAL ACADEMIA GALEGA R/Tabernas 11 15001  A Coruña Dª/D. _______________________________con DNI________________ pai/nai dos seguintes menores.: ____________________________________con DNI________________ _______________________

Ler máis >>

No 6º aniversario da multipresentación das 55 mentiras sobre a lingua galega

Francisco Fernández Rei Membro da Cerna de PL Para Xabier P. Docampo, irmán A idea de crear unha plataforma totalmente apartidaria na que puidese participar calquera persoa defensora do galego, á…

Ler máis >>

A nova marxinación do galego de Asturias

Xosé-Henrique Costas González Francisco Fernández Rei (Membros da Cerna de ProLingua) O pasado 22 de xaneiro estivemos en Oviedo para xulgar unha tese de doutoramento. Ese mesmo día fomos sabedores da…

Ler máis >>

Carta aberta ao presidente do Congreso dos Deputados

Excmo. Sr. Jesús Posada, presidente do Congreso dos Deputados: Desde a plataforma apartidaria ProLingua dirixímonos a vostede para reclamar respecto á riqueza plurilingüe de España no sitio web do Congreso dos…

Ler máis >>