Standard Post with Image

O gallego que falo é o da casa

Co galego podemos saír a calquera sitio.

Ler máis >>
Standard Post with Image

O Salto cara á irrelevancia da lingua galega

A chamada "prensa alternativa", sen o galego, non é alternativa.

Ler máis >>

Unha peza en tres lances: A lingua galega en actos de defensa de teses de doutoramento.

Francisco Fernández Rei (Membro da Cerna de ProLingua)   Se eu fose autor dramático faría unha peza en tres lances ó xeito de Castelao. A do rianxeiro tiña dous lances e…

Ler máis >>

Denuncia de discriminación lingüística. Carta á RAG

Á REAL ACADEMIA GALEGA R/Tabernas 11 15001  A Coruña Dª/D. _______________________________con DNI________________ pai/nai dos seguintes menores.: ____________________________________con DNI________________ _______________________

Ler máis >>