Standard Post with Image

Crónica dunha reunión en Oviedo

Crónica da reunión entre ProLingua (e demais organizacións galegas que traballan a prol da lingua) e o Comité de Expertos do Consello de Europa

Standard Post with Image

CEDRO ignora a lingua galega

CEDRO ignora o noso idioma para se comunicar coas persoas asociadas